დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 977

მიმდინარეობს   საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოდულების ადაპტირების პროცესი;