დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 579

მიმდინარეობს   საგანმანათლებლო პროგრამებისა და მოდულების ადაპტირების პროცესი;