დაბეჭდვა
კატეგორია: სიახლეები
გადასვლები: 687

შპს „მარნეულის სამედიცინო კოლეჯი“-ის წლიური ანგარიშები

2020 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში

2021 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში